Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

Datum uitspraak:2021/02/01
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Hoewel de nagestreefde doelstellingen en beoordelingscriteria verschillen tussen een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning, zijn beide vergunningen onderworpen aan de regels van het DIWB en de daar voorziene watertoets. Uit de voorgelegde adviezen inzake deze problematiek, moet worden afgeleid dat steeds sprake was van effecten op de oppervlaktewateren. Zoals de RvVb in haar arrest ... (volledige samenvatting weergeven)


    • Dit document is alleen voor klanten van vLex beschikbaar in de originele versie

      Bekijk dit document en probeer vLex gedurende 7 dagen
    • vLEX PROBEREN