Vonnis van Raad van State, February 01, 2021

Datum uitspraak:2021/02/01
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Een voorafgaande opmerking in het verzoekschrift kan niet als middel worden beschouwd. Niet enkel wordt deze voorafgaande opmerking van de verzoekende partij door haarzelf niet als een middel aangevoerd, bovendien heeft de verwerende partij deze opmerking niet als een middel gezien, laat staan beantwoord, en tot slot laat de verzoekende partij na om de concreet door de bestreden beslissing... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

De verzoekende partij kan het gebrek aan rechtsmiddelen in het oorspronkelijk ingediende verzoekschrift niet goedmaken door voor het eerst in de memorie van wederantwoord de geschonden geachte rechtsregels en rechtsbeginselen te vermelden en uiteen te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT