Vonnis van Raad van State, January 28, 2021

Datum uitspraak:2021/01/28
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De verzoekers maken niet aannemelijk dat te verwachten valt dat het voorliggende arrest uitvoerings- of interpretatieproblemen dreigt te veroorzaken door de complexiteit van de zaak. Het verzoek tot toepassing van art. 35\/1 van de RvS-wet wordt afgewezen.


    • Dit document is alleen voor klanten van vLex beschikbaar in de originele versie

      Bekijk dit document en probeer vLex gedurende 7 dagen
    • vLEX PROBEREN