Vonnis van Raad van State, January 26, 2021

Datum uitspraak:2021/01/26
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

In het licht van de gelijkwaardigheid van de door de vrederechter geboden rechtsbescherming, zoals die uit de rechtspraak van het GwH blijkt, is verzoekers standpunt dat hij van de "gespecialiseerde rechter" wordt afgetrokken en een schending van art. 13 van GW en art. 6 EVRM voorligt indien de RvS zich zonder rechtsmacht verklaart, te verwerpen.


    • Dit document is alleen voor klanten van vLex beschikbaar in de originele versie

      Bekijk dit document en probeer vLex gedurende 7 dagen
    • vLEX PROBEREN