Vonnis van Raad van State, January 20, 2021

Datum uitspraak:2021/01/20
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De libellering van de besteksvereiste, dat de koolstoffilter "minimaal" - het woord is in het bestek benadrukt door een onderstreping - zorgt voor filtering van onzuiverheden\/sediment vanaf 0,5 micron, lijkt de interpretatie te ondersteunen van de verzoekende partij dat het gaat om een minimale vereiste. In die gegeven omstandigheden mocht dan van de aanbestedende overheid worden verwacht dat... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

De aanbestedende overheid blijkt haar gewijzigde inzichten naar behoefte toe en daaraan beantwoordende gestrengheid van alle technische voorschriften niet ten gepaste tijde op gelijke wijze naar alle inschrijvers toe te hebben gecommuniceerd. Aldus lijkt ook de gelijkheid onder de inschrijvers in het gedrang te zijn gekomen. Het vertrouwen dat de aanbestedende overheid mogelijks heeft gewekt bij inschrijvers waarvan het aanbod niet voldeed aan de filtercapaciteit van 0,5 micron, vermag op het eerste gezicht niet te primeren op de onvergelijkbaarheid van de offertes ingevolge de niet door de verwerende partij tegengesproken vermoedelijke impact op de prijsopgaven van de inschrijvers. Zulks staat dan op gespannen voet met artikel 76, § 1, derde lid, van het koninklijk besluit plaatsing 2017, in zoverre die bepaling de concurrentievervalsing als een criterium aanmerkt voor substantiële onregelmatigheid.

Uit de bestreden beslissing en de nota lijkt te mogen worden afgeleid dat het feit of de aangeboden waterkoelers, minstens de door de gekozen inschrijver aangeboden waterkoeler, pas op het ogenblik van de vraag in koeling voorzagen, niet meer als...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT