Vonnis van Raad van State, September 14, 2020

Datum uitspraak:2020/09/14
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Het is de verzoekende partij in principe toegestaan tegen de gunningsbeslissing nog middelen in te roepen, geput uit onrechtmatigheden uit het bestek.

 
GRATIS UITTREKSEL

De vraag rijst of de vergelijkbaarheid van de offertes in het gedrang is gekomen omwille van de besteksvereiste die aan de inschrijvers overlaat de acceptatiecriteria voor de verwerking van verontreinigde bodemmaterialen op te geven. Het uitgangspunt van de verzoekende partij dat de acceptatiecriteria open en vrij in te vullen zijn, wordt niet bijgevallen. Het bestek stelt een richtwaarde voor...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT