8 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel,

Gelet op de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, artikel 88;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 november 2017 tot vaststelling van de procedure voor de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen;

Overwegende dat de Erkenningscommissie haar huishoudelijk reglement tijdens de zitting van 6 juli 2020 heeft vastgesteld,

Besluit :

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor artsen-specialisten in de verzekeringsgeneeskunde gevoegd bij dit besluit wordt goedgekeurd.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT