8 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor algemeen tandartsen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Hoger Onderwijs, Onderwijs voor sociale promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire ziekenhuizen, Hulpverlening aan de jeugd, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en Promotie van Brussel,

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 maart 2018 tot vaststelling van de erkenningsprocedure waarbij de beoefenaars van de tandheelkunde ertoe worden gemachtigd een bijzondere beroepstitel te dragen;

Overwegende dat de Erkenningscommissie haar huishoudelijk reglement tijdens haar zitting van 30 januari 2020 vastgesteld heeft,

Besluit :

Artikel 1. Het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie voor algemeen tandartsen gevoegd bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT