8 MAART 2021. - Koninklijk besluit betreffende de organisatie van de intervakrichtingencomités binnen Defensie. - Erratum

 
GRATIS UITTREKSEL

In het Belgisch Staatsblad nr. 90 van 29 maart 2021, bladzijde 29355, in de titel van de Nederlandstalige tekst, dient men "intervakrichtingencomité" te vervangen door...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT