8 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de programmatie van niet-duale structuuronderdelen in opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 289, § 7, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De onderwijsinspectie en het Agentschap voor Onderwijsdiensten hebben advies gegeven op 14 december 2020.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 17 december 2020.

- Begrotingsakkoord is niet vereist.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. Aan de volgende onderwijsinstellingen wordt, met toepassing van artikel 289, § 7, van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, voor het schooljaar 2021-2022 toestemming verleend om de volgende programmatie te doen:

 1. buso Sint-Lodewijk

  Kwatrechtsteenweg 168

  9230 Wetteren

  2e graad Maatschappij en Welzijn tso

  studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

  finaliteit: dubbele finaliteit;

 2. GO! school voor buso Reynaertschool

  Wolfputstraat 42

  9041 Oostakker

  2e graad Technologische Wetenschappen tso

  studiegebied/domein: STEM

  finaliteit: doorstroom;

 3. buso KIDS

  Borggravevijversstraat 9

  3500 Hasselt

  3e graad Informaticabeheer tso

  studiegebied/domein: Handel;

 4. IVIO Binnenhof

  Peperstraat 27

  9000 Gent

  2e graad Maatschappij- en Welzijnswetenschappen tso

  studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

  finaliteit: doorstroom;

 5. IVIO Binnenhof

  Peperstraat 27

  9000 Gent

  3e graad Sociale en Technische Wetenschappen tso

  studiegebied/domein: Personenzorg;

 6. buso Sint-Jansberg

  Weertersteenweg 135

  3680 Maaseik

  3e graad specialisatiejaar Interieurinrichting bso

  studiegebied/domein: Hout;

 7. buso Sint-Jansberg

  Weertersteenweg 135

  3680 Maaseik

  3e graad specialisatiejaar Fotolassen bso

  studiegebied/domein: Mechanica;

 8. GO! Busleyden Ath. De Beemden

  Stuivenberglaan 135

  2800 Mechelen

  2e graad Bedrijf en Organisatie tso

  studiegebied/domein: Economie en organisatie

  finaliteit: dubbele finaliteit;

 9. GO! Busleyden Ath. De Beemden

  Stuivenberglaan 135

  2800 Mechelen

  2e graad Natuurwetenschappen aso

  studiegebied/domein: domeinoverschrijdend

  finaliteit: doorstroom;

 10. GO! SBSO Sibbo

  Corversstraat 33

  3700 Tongeren

  2e graad Bedrijfswetenschappen tso

  studiegebied/domein: Economie en organisatie

  finaliteit: doorstroom;

 11. GO! SBSO Sibbo

  Corversstraat 33

  3700 Tongeren

  2e graad Zorg en Welzijn bso

  studiegebied/domein: Maatschappij en welzijn

  finaliteit: arbeidsmarkt;

 12. GO! SBSO De...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT