8 FEBRUARI 2021. - Wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 december 2017 houdende de vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor de beekprik (Lampetra planeri), de rivierdonderpad (Cottus gobio) en de kleine modderkruiper (Cobitis taenia)

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 8 februari 2021 wordt bepaald:

Enig artikel. Aan hoofdstuk 3 van de bijlage bij het ministerieel besluit van 11 december 2017 houdende de vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor de beekprik (Lampetra planeri), de rivierdonderpad (Cottus...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT