Vonnis van Raad van State, 17 januari 2019

Datum uitspraak:17 januari 2019
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Zodra verzoeker kennis kreeg van de BB wist hij of moest hij weten dat de in het verzoekschrift uiteengezette volgens hem uiterst nadelige gevolgen van de tenuitvoerlegging - en dus ook de aangevoerde ernstige en onherroepelijke financiële impact ervan op zijn bestaan - zich onmiddellijk vanaf die kennisneming zullen voordoen. De UDN is derhalve bij de kennisgeving van de BB ontstaan. Het... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

De BB houdende ambtshalve ontslag is niet zomaar een beslissing die plots of onverwachts is genomen. Ze is het resultaat van een administratieve procedure waarvan verzoeker in de ene of andere zin de eindbeslissing kortelings mocht verwachten. Er wordt voorts niet betwist dat de BB onmiddellijke uitwerking heeft. Zodra verzoeker kennis kreeg van de BB wist hij of moest hij weten dat de in het verzoekschrift uiteengezette volgens hem uiterst nadelige gevolgen van de tenuitvoerlegging - en dus ook de aangevoerde ernstige en onherroepelijke financiële...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT