7 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het decreet van 19 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor creatie op radio

De Minister van de Audiovisuele Sector,

Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het gecoördineerd decreet van 26 maart 2009 betreffende audiovisuele mediadiensten, en inzonderheid op artikel 169;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2019 tot regeling van de werking van de Regering, en inzonderheid op artikel 13, § 1, 6° ;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014 tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 betreffende de bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de radiocreatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 juni 2018 houdende benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de radiocreatie;

Gelet op het ministerieel besluit van 17 december 2018 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de radiocreatie;

Overwegende dat de heer Frédéric GERAND, benoemd bij het ministerieel besluit van 19 juni 2017 tot werkend lid in zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van de klankdiensten van de RTBF, zijn ontslag heeft ingediend;

Overwegende dat Mevrouw Céline PEETERBROECK, bij het ministerieel besluit van 19 juni 2017 aangewezen als werkend lid in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van ideologische en filosofische strekkingen voor de Mouvement réformateur, haar ontslag heeft ingediend;

Overwegende dat Mevrouw Laurence VIELLE, bij het ministerieel besluit van 4 juni 2018 aangewezen als werkend lid in haar hoedanigheid van vertegenwoordigster van ideologische en filosofische strekkingen voor de Parti socialiste, ontslag heeft genomen;

Overwegende dat de vacatures in de Adviescommissie voor radiocreatie moeten worden vervuld omdat er tijdens de vorige oproepen tot het indienen van kandidaatstelling geen kandidaten waren en omdat sommige benoemde leden hun ontslag hebben ingediend;

Overwegende dat er op 29 mei 2020 een nieuwe oproep tot het indienen van kandidaturen werd bekendgemaakt;

Overwegende dat op 25 mei en 27 mei 2020 gewone en elektronische post is verstuurd naar de groephoofden van het Parlement van de Franse Gemeenschap die niet vertegenwoordigd zijn in de Adviescommissie voor radiocreatie en naar de partijvoorzitters van deze groepen, met het verzoek om...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI