7 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en van een plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van economisch recht, de artikelen VIII.21, VIII.23 en VIII.24;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 juni 2017 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Normalisatie,

Besluit :

Artikel 1. Ontslag uit zijn mandaat van effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de representatieve ondernemingsorganisaties wordt verleend aan dhr. Georges Klepfisch.

Art. 2. Dhr. Olivier Vandooren wordt tot effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordiger van de representatieve ondernemingsorganisaties benoemd, ter vervanging van dhr. Georges Klepfisch, wiens mandaat hij voltooit.

Art. 3. Ontslag uit haar mandaat van effectief lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de organisaties bevoegd inzake verdediging van de consumentenbelangen wordt verleend aan mevr. Bénédicte Valet.

Art. 4. Ontslag uit haar mandaat van plaatsvervangend lid van de Hoge Raad voor Normalisatie als vertegenwoordigster van de organisaties bevoegd inzake verdediging van de consumentenbelangen wordt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI