7 MAART 2023. - Besluit van de directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning tot vaststelling van de lijst met knelpuntberoepen

De directeur-generaal Rekrutering en Ontwikkeling,

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, artikel 16, § 2, 1° ;

Gelet op het advies van het wetenschappelijk adviescomité van 17 februari 2023;

Overwegende dat de lijst met knelpuntberoepen ter informatie werd bezorgd aan de leden van de overlegcommissie voor de selectieprocedures bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 22 december 2000 betreffende de selectie en de loopbaan van het rijkspersoneel,

Besluit :

Artikel 1. De lijst met knelpuntberoepen voor de vacatures van de Nederlandse taalrol is vastgesteld als volgt:

 1. de beroepen binnen het domein IT;

 2. de beroepen binnen het domein bouw, constructie en techniek;

 3. de beroepen binnen het domein elektriciteit en elektronica met uitzondering van elektrotechnische activiteiten die gereglementeerd zijn;

 4. de beroepen binnen het domein mechanica en elektromechanica;

 5. de beroepen binnen het domein airconditioning en verwarming;

 6. de beroepen binnen het domein boekhouding;

 7. het beroep van keukenmedewerker en chef-kok grootkeuken;

 8. het beroep van medewerker callcenter;

 9. het beroep van preventieadviseur;

 10. het beroep van belastingcontroleur of -specialist;

 11. het beroep van consulent welzijnswerk;

 12. het beroep van opvoeder of sociaal begeleider;

 13. het beroep van opleidingscoördinator;

 14. het beroep van medewerker personeel verantwoordelijk voor loon- en personeelsadministratie;

 15. het beroep van management assistent;

 16. de beroepen binnen het domein douane;

 17. het beroep van data scientist;

 18. het beroep van laborant;

 19. het beroep van ontwerper analist van geografische informatiesystemen.

  Art. 2. De lijst met knelpuntberoepen voor vacatures van de Franse taalrol is vastgesteld als volgt :

 20. de beroepen binnen het domein IT;

 21. de beroepen binnen het domein bouw, constructie en techniek;

 22. de beroepen binnen het domein elektriciteit en elektronica met uitzondering van elektrotechnische activiteiten die gereglementeerd zijn;

 23. de beroepen binnen het domein mechanica en elektromechanica;

 24. de beroepen binnen het domein airconditioning en verwarming;

 25. de beroepen binnen het domein boekhouding;

 26. het beroep van keukenmedewerker en chef-kok grootkeuken;

 27. het beroep van medewerker callcenter;

 28. het beroep van preventieadviseur;

 29. het beroep van belastingcontroleur of -specialist;

 30. het beroep van consulent welzijnswerk;

 31. het beroep van opvoeder of sociaal begeleider;

 32. het beroep van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT