Décision judiciaire de Raad van State, 20 juin 2017

Date de Résolution20 juin 2017
JuridictionNietigverklaring
Nature Algemene vergadering

VRIJE VERTALING

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

ALGEMENE VERGADERING

A R R E S T

nr. 238.588 van 20 juni 2017

 1. 194.062/AV-137

In zake: de naamloze vennootschap European Air Transport, bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Tamara LEIDGENS kantoor houdend te 1180 Brussel Zijlaan 143 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

1. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat François TULKENS kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

2. het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM),

bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jacques SAMBON kantoor houdend te 1030 Brussel Wijnheuvelenstraat 227 bij wie woonplaats wordt gekozen --------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

Bij een op 24 september 2009 ingediend verzoekschrift vordert de naamloze vennootschap European Air Transport de nietigverklaring van: “ - In hoofdorde, de impliciete beslissing van het Milieucollege om de beslissing van het BIM van 31 maart 2009 te bevestigen waarbij haar een administratieve geldboete van 75.078 euro wordt opgelegd wegens vermeende overtredingen, in maart 2007, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer, een impliciete beslissing die voortvloeit uit het feit dat het Milieucollege geen uitdrukkelijke beslissing heeft genomen binnen de termijn die is bepaald bij artikel 39bis, derde lid, van de ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu; - In bijkomende orde de beslissing van het BIM van 31 maart 2009 om haar een administratieve geldboete van 75.078 euro op te leggen wegens vermeende overtredingen, van mei 2007 tot oktober 2007 [lees: gepleegd in maart 2007], van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999

AV - 137 - 1/6

betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door het luchtverkeer”.

II. Rechtspleging

Bij arrest nr. 236.663 van de XVe kamer van 2 december 2016 is de zaak aan de voorzitter van de Raad van State voorgelegd om te worden verwezen naar de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak.

Bij een beschikking van de voorzitter van de Raad van State van 3 januari 2017 is de XVe kamer ontheven van zaak A. 194.062/XV-1091 en is die zaak aan de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak toegewezen.

Bij een beschikking van 13 januari 2017 is bepaald dat de zaak voorkomt op de terechtzitting van 14 maart 2017.

Op verzoek van de voorzitter van de Raad van State hebben de partijen schriftelijke opmerkingen neergelegd met het oog op de terechtzitting.

Staatsraad Diane...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
6 temas prácticos
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 mai 2018
  • Belgique
  • 24 mai 2018
  ...posées à la Cour constitutionnelle à propos du dixhuitième moyen; C. Appréciation du Conseil d’État Considérant que, dans l’arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a énoncé notamment ce qui 7. Contrairement aux prin......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 novembre 2018
  • Belgique
  • 7 novembre 2018
  ...Cette réouverture des débats a été décidée à la suite de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017 qui a décidé ce qui "7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 octobre 2018
  • Belgique
  • 12 octobre 2018
  ...Cette réouverture des débats a été décidée à la suite de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017 qui a décidé ce qui "7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 décembre 2018
  • Belgique
  • 20 décembre 2018
  ...Cette réouverture des débats a été décidée à la suite de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017 qui a décidé ce qui "7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant......
 • Sollicitez un essai pour afficher des résultats supplémentaires
6 sentencias
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 mai 2018
  • Belgique
  • 24 mai 2018
  ...posées à la Cour constitutionnelle à propos du dixhuitième moyen; C. Appréciation du Conseil d’État Considérant que, dans l’arrêt n° 238.588 du 20 juin 2017, l’assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d’État a énoncé notamment ce qui 7. Contrairement aux prin......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 novembre 2018
  • Belgique
  • 7 novembre 2018
  ...Cette réouverture des débats a été décidée à la suite de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017 qui a décidé ce qui "7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 12 octobre 2018
  • Belgique
  • 12 octobre 2018
  ...Cette réouverture des débats a été décidée à la suite de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017 qui a décidé ce qui "7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant......
 • Décision judiciaire de Conseil d'État, 20 décembre 2018
  • Belgique
  • 20 décembre 2018
  ...Cette réouverture des débats a été décidée à la suite de l’arrêt de l’assemblée générale de la section du contentieux administratif n° 238.588 du 20 juin 2017 qui a décidé ce qui "7. Contrairement aux principes régissant les autres moyens, un moyen d’annulation, qui est présenté comme étant......
 • Sollicitez un essai pour afficher des résultats supplémentaires

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT