6 SEPTEMBER 2021. - Vaststelling van standaardprocedure bodemsaneringsproject en beperkt bodemsaneringsproject in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006

Bij besluit van de Vlaamse minister van Justitie, Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme van 6 september 2021 wordt de standaardprocedure vastgesteld voor het bodemsaneringsproject en het beperkt bodemsaneringsproject.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2021.

Artikel 4, 5 en bijlage 4, 5 van het ministerieel besluit van 27 april 2020 houdende vaststelling van de standaardprocedures in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 wordt opgeheven.

Bodemsaneringsprojecten en beperkte bodemsaneringsprojecten die voor 1 oktober 2021 bij de OVAM worden ingediend...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT