5 MAART 2021. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Raadgevend Comité bij het agentschap Opgroeien regie

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. In artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 2019 tot benoeming van de leden en plaatsvervangers van het Raadgevend Comité bij het agentschap Opgroeien regie, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019, 19 juni 2020 en 16 oktober 2020 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in punt 1° b) worden de woorden "Alejandro Alba" vervangen door de woorden "Sandra Rosvelds".

 2. in punt 1° e) worden de woorden "Joke Vermeiren" vervangen door de woorden "Koen Clottens".

 3. in punt 1° f) worden de woorden "Ward Campo" vervangen door de woorden "Jan Brocatus".

 4. in punt 3° a) worden de woorden "Maarten Gerard" vervangen door de woorden "Jolien De Norre".

 5. in punt 3° b) worden de woorden "Fien Adriaens" vervangen door de woorden "Ayoubi Benali".

 6. in punt 4° c) worden de woorden "Wim Van Esch," vervangen door de woorden "Evelien Louwyck".

  Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019, 19 juni 2020 en 16 oktober 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 7. in punt 1° worden de woorden "Lucia Dreser" vervangen door de woorden "Michiel Steel".

  Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2019, 19 juni 2020 en 16 oktober...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT