5 FEBRUARI 2021. - Wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2021 wordt het volgende bepaald:

Artikel 1. In artikel 1, 1°, c), van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 tot benoeming van de leden en de plaatsvervangende leden van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, wordt punt 2 vervangen door wat volgt:

2) de heer Bart Beliën

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 5...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT