5 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van beroep ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel

De Minister van Cultuur,

Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 88 tot 90;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014 tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op de oproep tot het indienen van kandidaturen die op 27 juni 2019 is bekendgemaakt;

Gelet op de kandidaturen van de Dames en Heren:

- DESSEILLES François

- EL ASAD Sifiane

- GERARD Charles-Yvon

- GRATTON Dominique

- KARAGUIOZOVA Maria

- LAVALLE Marc

- LECLERCQ Isabelle

- LIBERT François

- PERSOONS Caroline

- REMITS Paul

- REYNAERT Philippe

Overwegende dat al deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019, die op 26 augustus 2019 is verlengd tot 30 september 2019;

Dat ze allemaal ontvankelijk zijn in de zin dat ze voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van dat decreet;

Overwegende het onderzoek van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019 en in bijlage bij dit besluit, alsook met de adviezen van de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat rekening houdend met de elementen die in de tabel in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI