5 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de commissie voor plastische kunsten ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur - Uittreksel

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Cultuur,

Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 60, 61 en 74;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014 tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op de oproep tot het indienen van kandidaturen die op 27 juni 2019 is bekendgemaakt;

Gelet op de kandidaturen van de Dames en Heren:

ABENDROTH Manuel

ASCENCIO Ana

BAUMANS Arlette

BEAULOYE Jennifer

BECQ Cathy

BERGILEZ Jean-Didier

BERNARD Yves

BIALEK Eva

BIANCHI Michaël

BIBASSE Juliette

BIENFAIT Carine

BIHAIN Jörn Aram

BLONDIAU Geneviève

BOLLEN Lydia

BOUREZ Olivier

BRZAKALA Clio

CARTIER Marie

CHAINIAUX Cécile

CHEVAL Florence

CLOSON Véronique

COLLIGNON Stéphane

COPPEE Marilyne

CORNUT Gaëlle

DE CLERCK Philippe

DE COCK Jérôme

DE LONGREE Isabelle

DE SMET Isabelle

DEBRUN Gilles

DEL CANE Philippe

DELAPLANCHE Maelle

DEPAIRE Colombine

DESAUVAGE Grégory

D'HUART Gwendoline

DRAPEAUD Léone

DU CHASTEL Marie

ELOY Marc

EVRARD David

FRANCK Philippe

FRUITMAN Rébecca

GENARD Jean-Louis

GERIN Françoise

GRAEFFLY Rohan

GRIMMEAU Adrien

GUISSET Jacqueline

HAUQUIER Alexandra

HOLOFFE Etienne

JACQUET Jean-Paul

JAKOB Fabien

JENART Delphine

KNOCKAERT Lucie

LEENARTS Danielle

LHOAS Pierre

LIBERT Cédric

LIBERTIAUX Gaétan

LORAUX Karyn

MANOUACH Ilan

MARION Philippe

MASONNI Giovanna

MATHIEU - CHOVET Yuna

MAWET Marc

MAYER Jérôme

MIEROP Caroline

MIGNON Olivier

MINNE Axelle

NASIELSKI Tania

NOEL Stéphane

PAPAZOGLOU Marie

PECHER Jean-Guy

PIRENNE Raphaël

POLLET Anne

REMACLE Marie

SCHADRON Johanne

SERVAIS Vincent

SILLEN Robert

STEVIGNY Marie-Laurence

THIRION Grégory

TIBERGHIEN Josiane (Septembre)

TODOROFF Todor

TRESELJ Robert

URBANSKA Jacques

VANNESTE Guillaume

VANSTRAELEN Marie-Claire

VERMEERSCH Laurent

VILAYPHIOU Stéphanie

VISSAULT Maïté

Overwegende dat al deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT