5 AUGUSTUS 2020. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad van de Franse taal, de endogene regionale talen en de beleidslijnen ingesteld bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur. - Uittreksel

De Minister van Cultuur,

Gelet op het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur, gewijzigd bij het decreet van 25 juni 2020, de artikelen 3, 4, 29 en 30;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2014 tot uitvoering van het decreet van 3 april 2014 ter bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de adviesorganen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019 tot uitvoering van het decreet van 28 maart 2019 over het nieuwe culturele bestuur;

Gelet op de oproep tot het indienen van kandidaturen die op 27 juni 2019 is bekendgemaakt;

Gelet op de kandidaturen van de Dames en Heren:

BAIWIR Esther

BUISSERET Christiane

DE GHEYNDT Jean-Jacques

DEGUELDRE Jacques

DELCOUR Patrick

DELIRE Vincent

DEWEZ Joseph

DISTER Anne

DOGNIE Dominique

DROIXHE Daniel

ERNST Paul

FASBENDER Catherine

FAUCONNIER Jean-Luc

FRANCARD Michel

FRANKINET Baptiste

GERON Geneviève

HAMBYE Philippe

HERLIN Michèle

HEYDEN Benjamin

HOEDT Arnaud

LONGCHEVAL Andrée

PETIT Christine

PIRON Jérôme

PROVENZANO François

RAK Annie

ROSIER Laurence

SIMON Anne Catherine

STASSAR Georges

STASSEN Albert

VAN RAEMDONCK Daniel

VANWELDE Paul

VERBERT Christian

VERBIST Christophe

VERVIER Anne

Overwegende dat al deze kandidaturen zijn ingediend binnen de termijn die is vastgesteld in artikel 6 van bovengenoemd besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 mei 2019, die op 26 augustus 2019 is verlengd tot 30 september 2019;

Dat ze allemaal ontvankelijk zijn in de zin dat ze voldoen aan de vereisten van artikel 5, § 4, van dat decreet;

Overwegende het onderzoek van de kwalificaties en verdiensten van de kandidaten, uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van artikel 7 § 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 08 mei 2019 en in bijlage bij dit besluit, alsook met de adviezen van de erkende beroepsfederaties overeenkomstig artikel 7 § 2 van hetzelfde besluit;

Overwegende dat rekening houdend met de elementen die in de tabel in de bijlage bij dit besluit zijn opgenomen, de volgende personen voldoen aan de voorwaarden om te worden benoemd en die zijn vastgelegd in de artikelen 3, 4 en 20, 5° van het decreet van 28 maart 2019 en in artikel 5 van het besluit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI