4 MEI 2023. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de benoeming van twaalf leden van de Brusselse Raad voor evaluatie, toekomstonderzoek en statistiek

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,

Gelet op de Ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de gewestelijke statistiek,

Gelet op het Besluit van 26 november 2015 betreffende de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de werking van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse

Op voordracht van de Minister bevoegd voor openbare statistiek;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Worden benoemd tot effectief lid van de Brusselse Raad voor evaluatie, toekomstonderzoek en statistiek, voor een niet-herroepbaar, verlengbaar mandaat van vijf jaar, vanaf de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van dit besluit:

 1. Mevrouw Isabelle GODIN, hoogleraar aan de Ecole de la Santé Publique,

 2. Mevrouw Lena IMERAJ, hoogleraar aan de VUB,

 3. Mevrouw Hélène LATZER, hoogleraar aan de Université Saint-Louis,

 4. Mevrouw Nathalie VAN DROOGENBROECK, hoogleraar aan het Institut catholique des hautes études commerciales (ICHEC),

 5. De heer David AUBIN, hoogleraar in het kader van het Certificat interuniversitaire en évaluation de politiques publiques (ULB, UCL, ULg),

 6. De heer Patrick DEBOOSERE, hoogleraar aan de VUB,

 7. De heer Koen DECLERCQ, hoogleraar aan de Université Saint-Louis,

 8. De heer Jean-Michel DECROLY, hoogleraar aan de ULB,

 9. De heer Xavier MAY, hoogleraar aan de ULB,

 10. De heer Maxime PETIT JEAN, hoogleraar in het kader van het Certificat interuniversitaire en évaluation de politiques publiques (ULB, UCL, ULg),

 11. De heer Tarik ROUKNY, hoogleraar aan de KULeuven campus Brussel,

 12. De heer Benjamin WAYENS, hoogleraar aan de Université Saint-Louis.

Art. 2. Het bedrag van de vergoedingen die worden toegekend aan de leden, de voorzitter en de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT