4 FEBRUARI 2023. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken de volgende erkenning en exploitatievergunning van een nieuwe rijschool afgeleverd:

Erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool: 2875

Erkenningsdatum rijschool: 4/02/2023

KBO nummer van de onderneming: 0791897607

Commerciële naam: Antwerpse Rijschool

Directeur: Banouche Achraf

Exploitatievergunning van vestigingseenheid voor de rijschool

Stamnummer van de vestigingseenheid: 2875/01

Datum exploitatievergunning van de vestigingseenheid: 4/02/2023

Adres administratief lokaal: Herentalsebaan 669, 2100 Antwerpen

Adres leslokaal L...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT