4 DECEMBER 2023. - Onroerend Erfgoed

Ministeriële besluiten tot definitieve opheffing Bij ministerieel besluit van 4 december 2023 wordt het ministerieel besluit van 30 september 2002 tot bescherming als monument van de elektrische kraan nr. 347 IA met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen op de kade, gelegen te Antwerpen Kaaien 140/142, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2003, definitief geheel opgeheven.Het beschermde goed `elektrische kraan nr. 347 IA met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen aan de kade', Vosseschijnstraat 43, 43A in Antwerpen, waarvan de bescherming definitief wordt opgeheven, bevindt zich op de percelen met de volgende kadastrale gegevens: Antwerpen, 7ste afdeling, sectie G, perceelnummer 1609/13E(DEEL). In het oorspronkelijke beschermingsbesluit van 30 september 2002 wordt dit kadastraal omschreven als: Antwerpen, 7de afdeling, sectie G, perceelnummer 1609/13B(deel).Bij ministerieel besluit van 4 december 2023 wordt het ministerieel besluit van 30 september 2002 tot bescherming als monument van de elektrische kraan nr. 371 JA met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen op de kade, gelegen te Antwerpen Wijnweg, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 februari 2003, definitief geheel opgeheven.Het beschermde goed `elektrische kraan nr. 371 JA met inbegrip van de volledige uitrusting alsook van de sporen aan de kade', Wijnweg 203-205 in Antwerpen, waarvan de bescherming definitief wordt opgeheven, bevindt zich op de percelen met de volgende kadastrale gegevens: Antwerpen, 14de afdeling, sectie B, perceelnummer 70H(DEEL). In het oorspronkelijke beschermingsbesluit van 30 september 2002 wordt dit kadastraal omschreven als: Antwerpen, 14e afdeling, sectie B, perceelnummer 70E(DEEL).Ministerieel besluit tot definitieve bescherming als monumentBij ministerieel besluit van 4 december 2023 werden de volgende onroerende goederen, overeenkomstig de bepalingen van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 definitief beschermd:Wegens de industrieel-archeologische waarde als monument: Elektrische kraan nr. 347 IA (met inbegrip van de volledige uitrusting), Rijnkaai zonder nummer in Antwerpen, bij het kadaster bekend als: Antwerpen, 7de afdeling, sectie G, deel van het openbaar domein zonder nummer.Wegens de industrieel-archeologische waarde als monument: Elektrische kraan nr. 371 JA (met inbegrip van de volledige uitrusting), Rijnkaai zonder nummer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT