31 MAART 2021. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 7 en 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, wat betreft de bepaling van de indieningsperiode van de subsidieaanvraag en de precisering van het begrip zakelijke diensten en de berekening van de omzet

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 35;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen, artikel 7 en 9

Vormvereisten

De volgende vormvereiste zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 31 maart 2021.

- Er is geen advies gevraagd aan de Raad van State, met toepassing van artikel 3, § 1, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Er is een dringende noodzakelijkheid omdat er onduidelijkheid is over het begrip zakelijke diensten en de berekening van de omzet voor ondernemingen die voorschotten hebben ontvangen of die in de loop van die referentieperiode gestart zijn. De indieningsperiode voor de indiening van de subsidieaanvragen moet zo snel mogelijk starten gelet op de economische noodzaak van ondersteuning van ondernemingen getroffen door de coronavirusmaatregelen. De voormelde onduidelijkheden moeten onmiddellijk ongedaan gemaakt worden zodat rechtsonzekerheid wordt vermeden en de start van de indieningsperiode kan niet uitgesteld worden.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. Ter uitvoering van artikel 9 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 februari 2021 betreffende het corona globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020 ten gevolge van de coronavirusmaatregelen wordt voor ondernemingen die in de loop van de referentieperiode, vermeld in artikel 1, 7°, van het voormelde besluit, gestart zijn, de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT