31 MAART 2020. - Ministerieel besluit tot erkenning van de coronaviruspandemie ten gevolge van het COVID-19-virus als een crisis met een ernstige sociale en economische impact

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond(en)

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", artikel 5, § 1, 5°, a) en b), vervangen bij het decreet van 12 juli 2013, en § 2;

- het decreet van 4 maart 2016 houdende het Vlaamse doelgroepenbeleid, artikel 12.

- het decreet van 7 juli 2017 houdende diverse bepalingen met betrekking tot het beleidsdomein Werk en Sociale Economie, artikel 14;

- decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, artikel 4;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, artikel 36, § 3, derde lid;

-besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, art. 9, § 3, derde lid;

-besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2017 houdende een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren, artikel 2 en 7, § 1.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 27 maart 2020;

- De Raad van State heeft geen advies gegeven, met toepassing van artikel 3, § 1, om reden dat via de voorliggende erkenningsregeling van de coronaviruspandemie COVID -19 een aantal dringende maatregelen kunnen uitgevaardigd die de toegang tot de maatregelen inzake de Vlaamse ondersteuningspremie, de aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden, de premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren en de arbeidskaarten voor migratie versoepelen.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief:

- Via de erkenning van de coronaviruspandemie COVID-19 als een crisis met een ernstige sociale en economische impact kunnen een aantal dringende en bijkomende maatregelen inzake de Vlaamse Ondersteuningspremie, de aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden en de premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren worden uitgevaardigd.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE,

INNOVATIE, WERK, SOCIALE ECONOMIE EN LANDBOUW BESLUIT:

Artikel 1. De coronaviruspandemie COVID-19 is een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT