Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2011 : -zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel : - Mevr. de Coninck van Noyen, S., licentiaat in de recht

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 30 juni 2011 :

-zijn benoemd tot plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel :

- Mevr. de Coninck van Noyen, S., licentiaat in de rechten, advocaat;

- de heer De Geest, B., advocaat, plaatsvervangend rechter in de politierechtbank te Halle;

- is Mevr. Van Baelen, N., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen;

- is Mevr. Kempinaire, S., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent;

- is de heer Pauwels, P., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Sint-Niklaas;

- is de heer Vanryckeghem, A., licentiaat in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT