Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid Bij besluit van de dDirecteur-generaal van 17 juni 2011,

Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid

Bij besluit van de dDirecteur-generaal van 17 juni 2011, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt :

worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid :

 1. als vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie :

  Gewone leden :

  De heren :

  FRANCOIS Firmin, te Namen;

  DE LEEUW Rudy, te Ninove;

  GILIBERTO Pietro, te Montmedy (Frankrijk);

  HAELDERMANS Guillaume, te Bilzen;

  Mevr. DE PAUW Myriam, te Ukkel.

  Plaatsvervangende leden :

  De heer WILLAERT Lieven, te Evergem;

  Mevr. VANGEEL Patricia, te Les Bons Villers;

  De heer STAQUET Pierre, te Nijvel;

  Mevr. FAWAY Isabelle, te Herve;

  De heer UITTENHOVE Wim, te Gent.

 2. als vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties :

  Gewone leden :

  Mevr. VAN HOOF Anita, te Mechelen;

  De heren :

  LINGIER Frank, te Zemst;

  DE VOS Frank, te Gent;

  BAUDSON Bruno, te Fontaine-l'Evêque;

  MOENS Jan, te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT