30 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot bepaling van de drempels en tot machtiging van de instellingen bedoeld in artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22° bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Huisvesting,

Gelet op het Waalse Wetboek van Duurzaam Wonen, inzonderheid op de artikelen 3 en 4ter;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juni 2009 tot bepaling van de drempels en tot machtiging van de instellingen bedoeld in artikel 16 van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 juni 2012 waarbij aan de Provincie Luik, "Institut provincial E. Malvoz" de bevoegdheid wordt verleend wordt voor de analyse van schimmels,

Besluit :

Artikel 1. De in artikel 16, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 30 augustus 2007 tot vaststelling van de minimale gezondheidsnormen, de overbevolkingsnormen en houdende de in artikel 1, 19° tot 22°bis, van de Waalse Huisvestingscode bedoelde begripsomschrijvingen bedoelde drempels vanaf dewelke de vastgestelde tekortkomingen beschouwd moeten worden als hinderend voor de gezondheid van de bewoners zijn :

  1. voor de aanwezigheid van koolstofmonoxide in één of meer kamers: 25 delen per miljoen (25 ppm);

  2. voor de aanwezigheid van asbest in de materialen : alle opgespoorde aanwezigheid;

  3. voor de aanwezigheid van lood in de materialen: 1 milligram per vierkante centimeter (1 mg/cm2);

  4. voor de aanwezigheid van radon in één of meer kamers: 300 becquerel per kubieke meter (300 Bq/m3), drempel vastgelegd door het Federal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

    Art. 2. Overeenkomstig artikel 16, § 3, derde lid, van voornoemd besluit van de Regering zijn de bevoegde instellingen de volgende:

  5. voor de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT