30 NOVEMBER 2021. - Wet tot verlenging van de periode waarin aan de gerechtigden op bepaalde sociale bijstandsuitkeringen, in het kader van de maatregelen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19, een tijdelijke premie toegekend wordt. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad van 22 december 2021, p. 121.844, moet de volgende nota toegevoegd worden:

_______

Nota

Kamer van volksvertegenwoordigers

(www.dekamer.be):

Stukken: 55-2286 (2021-2022)

Integraal verslag: 25 november 2021.

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT