30 MEI 2022. - Ministerieel besluit betreffende de voorlopige opname van een selectie van kunstwerken van vrouwelijke kunstenaars voor 1800 in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap

Bij besluit van de Vlaamse minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management van 30 mei 2022 betreffende de voorlopige opname van roerende goederen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap wordt bepaald:

Artikel 1. De volgende roerende goederen worden als voorlopige maatregel opgenomen in de lijst van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap in hoofdafdeling 1, individuele voorwerpen, afdeling 4, artistiek erfgoed:

  1. a) korte beschrijving: Catharina Pepijn,

    Portret van Johannes Chrysostomus van der Sterre, abt van de Antwerpse Sint-Michielsabdij, olieverf op doek (schilderij), 128 x 102 cm, gesigneerd en gedateerd `Catharina Pepyn 1651', zonder inv.nr.;

    1. motivatie: Over Catharina Pepijn is weinig bekend. Ze was het vijfde kind van de schilder Maarten Pepijn en Maria Huybrechts. Het is opmerkelijk dat ze in 1653/1654 in de Liggeren van de Antwerpse Sint-Lucasgilde werd opgenomen als `schilderesse'. Op basis van archivalia is verder bekend dat ze een winkel had waarin ze o.m. religieuze prenten verkocht. Of ze effectief veel schilderijen heeft gemaakt is niet meer uit te maken maar er bleven drie portretten van haar hand bewaard. Het belangrijkste is het hier aangehaalde portret van abt Van der Sterre uit 1652. Ze maakte ook het portret van abt Norbertus van Couwerven (Antwerpen, KMSKA, 1657 gedateerd) en een niet-geïdentificeerd damesportret daterend van 1658. Het portret van abt Johannes Chrysostomus van der Sterre (1591-1652) is van goede picturale kwaliteit en biedt een uitzonderlijk vroegmodern voorbeeld van een portret van een hooggeplaatste clericus geschilderd door een vrouw (zeldzaam en ijkwaarde). Het portret is voluit gesigneerd en 1652 gedateerd. Dit betekent dat Catharina de abt in het jaar van zijn overlijden zou hebben geportretteerd en houdt daarnaast in dat zij het portret maakte nog vóór ze lid was geworden van het Sint-Lucasgilde. Daarom is het niet helemaal uit te sluiten dat het portret postuum werd gemaakt en dat de schilderes zich hiervoor baseerde op een ouder prototype. Dit portret is tevens van grote historische betekenis omwille van de rol die Van der Sterre heeft gespeeld als abt van de Antwerpse Sint-Michielsabdij. Hij schreef o.m. een hagiografie van de Heilige Norbertus en bemiddelde bij het overbrengen van zijn relieken naar Antwerpen. Op het epitaaf van de familie Snoeck door Cornelis de Vos (Antwerpen, KMSKA, 1630) is hij naast...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT