30 DECEMBER 2020. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 mei 2020 houdende het invoeren van een subsidie 'COVID-19' voor de doelgroep van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. - Rechtzetting

 
GRATIS UITTREKSEL

In het Belgisch Staatsblad nr. 2021030068 van 19 januari 2021 pagina 2513 moeten de vogende correcties worden aangebracht :

In de aanhef moet het volgende worden gelezen : "Gelet op de financiewet voor het begrotingsjaar 2020, artikel 17 ; Gelet op de wet van 23 maart 2020 tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden april, mei en juni 2020, Gelet op de wet van 30 juni 2020 tot opening...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT