3 JULI 2020. - Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Golfterrein Witbos'

 
GRATIS UITTREKSEL

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2020 wordt bepaald:

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Golfterrein Witbos' wordt definitief vastgesteld.

De normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd:

  1. bijlage I, het grafisch plan;

  2. bijlage II, de stedenbouwkundige voorschriften bij het grafisch plan.

    De niet-normatieve delen van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zijn als bijlage bij dit besluit gevoegd:

  3. bijlage IIIa, de toelichtingsnota (tekst).

  4. bijlage IIIb, de toelichtingsnota (kaarten).

  5. bijlage IV, het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT