3 JULI 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de weggedeelten van de gewestweg N34-Abraham Hansplein tussen kilometerpunt 0,153 en 0,267 en tussen kilometerpunt 0,158 en 0,266 op het grondgebied van de gemeente Knokke-Heist

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 295.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De gemeenteraad van de gemeente Knokke-Heist heeft op 30 april 2020 een beslissing genomen met planreferentie 1M3D8J G 121246 00 ter goedkeuring van de overdracht.

- De Inspectie van Financiën heeft een advies gegeven op 26 juni 2020.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op volgende motieven:

- De weggedeelten in kwestie zijn alleen nog van plaatselijk nut en hoeven dus niet langer als gewestweg behouden te blijven.

- De weggedeelten in kwestie bevinden zich in goede staat, zoals blijkt uit het attest van goede staat van de 30 april 2020 van de gemeente Knokke-Heist.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. De N34-Abraham Hansplein tussen kilometerpunt 0,153 en 0,267...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT