3 JANUARI 2023. - Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen, heeft de Secretaris-generaal van Mobiliteit en Openbare Werken, de volgende erkenning van een nieuwe rijschool en exploitatievergunning afgeleverd:

Erkenning van de rijschool

Erkenningsnummer rijschool: 2874

Erkenningsdatum rijschool: 03/01/2023

Maatschappelijke zetel rijschool: Drive More cv Minister Delbekelaan 10 2170 Merksem

Commerciële naam rijschool : rijschool Drive More cv ( KBO 0784733364)

Directeur: Bouslam Mouâd

Exploitatievergunningen van vestigingseenheden voor de rijschool

Stamnummer van de vestigingseenheid: 2874/01

Datum exploitatievergunning van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT