3 FEBRUARI 2021. - Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Economie en Werk, de Minister van Leefmilieu en de Minister van Energie,

Gelet op de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980, artikel 179, § 2, gewijzigd bij de wet van 29 december 2010;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 1981 houdende bepaling van de opdrachten en de werkingsmodaliteiten van de openbare instelling voor het beheer van radioactief afval en splijtstoffen, artikel 18, eerste lid, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 16 oktober 1991;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 februari 2014 houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissarissen bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen;

Overwegende het ministerieel besluit van 22 december 2015 houdende ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen,

Besluiten :

Artikel 1. Eervol ontslag wordt verleend uit het mandaat als regeringscommissaris bij de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen aan:

  1. de heer Pascal Vanderbecq;

  2. de heer Sven Vaneycken.

Art. 2. De heer Alex REUTER wordt benoemd tot...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT