29 SEPTEMBER 2020. - Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van artikel 1, 2°, d), van het besluit van de administrateur-generaal van 5 juli 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van medische oncologie

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op :

- de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015, artikel 88;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2017 betreffende de erkenning van artsen-specialisten en van huisartsen, artikel 3, § 2.

Vormvereiste

De volgende vormvereiste is vervuld :

- de Universiteit Antwerpen heeft een vervangend lid voorgedragen.

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP ZORG EN GEZONDHEID BESLUIT :

Artikel 1. In artikel 1, 2°, van het besluit van de administrateur-generaal van 5 juli 2017 tot benoeming van de leden van de erkenningscommissie voor artsen-specialisten met de bijzondere beroepstitel van medische oncologie, gewijzigd bij het besluit van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT