29 JUNI 2022. - Ministerieel besluit tot erkenning van zeven vennootschappen als landbouwonderneming

De Minister van Economie,

Gelet op het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, artikel 8:2;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming, artikel 2, § 1,

Besluit :

Artikel 1. Worden erkend als landbouwonderneming voor onbepaalde duur, met ingang van 1 juni 2022, de volgende vennootschappen:

BOMESLI BV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0895.679.192 GELVANCO CommV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0818.390.483 LIEKE'S HOEVE CommV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0784.371.989 SOCIETE AGROECOLOGIQUE AGRIWARD SRL Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0777.822.412 VAN DAMME CommV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0786.294.668 AGRO VANDEBROUCK CommV Ondernemingsnummer/Numéro d'entreprise : 0786.372.862

Art. 2. Wordt erkend als landbouwonderneming voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT