28 SEPTEMBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - U.C.M.

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie,

Gelet op het Wetboek van Economisch Recht, artikel III.58;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2016 tot hernieuwing van de erkenning van U.C.M. ONDERNEMINGSLOKET VZW (0480.411.504) als ondernemingsloket, laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 11 juli 2019;

Gelet op de aanvraag van 17 september 2020, ingediend door de vereniging zonder winstoogmerk U.C.M. ONDERNEMINGSLOKET, teneinde de vestigingseenheid gevestigd te 1070 Anderlecht, Industrielaan 9 (Anderlecht City Dox - Regus) te erkennen;

Overwegende dat de nieuwe vestigingseenheid heeft aangetoond dat zij voldoet aan de vereiste voorwaarden,

Besluit :

Enig artikel. De lijst van de vestigingseenheden van de vereniging zonder winstoogmerk U.C.M. ONDERNEMINGSLOKET (0480.411.504), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 5100 Wierde, Chaussée de Marche 637, vermeld in het ministerieel besluit van 24 juni 2016 en laatstelijk gewijzigd bij het ministerieel besluit van 11 juli 2019, wordt vervangen als volgt:

Rue de l'Hydrion 113, 6700 Arlon

Louizalaan 209 A, 1050 Brussel

Industrielaan 9 (Anderlecht City Dox - Regus),

1070 Brussel (Anderlecht)

Kolonel Bourgstraat 123-125, 1140 Brussel (Evere)

Avenue Général Michel 1a, 6000 Charleroi

Sint-Annaplein 5, 7780 Komen

Rue Grande 42, 5500 Dinant

Place...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT