28 JULI 2021. - Erkenning van instellingen voor het terugkommoment

Bij toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van opleidingsverstrekkers voor het terugkommoment, heeft de Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken de volgende erkenning van een opleidingsverstrekker goedgekeurd:

Erkenning als opleidingsverstekker terugkommoment

Erkenningsdatum opleidingsverstrekker terugkommoment : 14/11/2019

Erkenningsnummer instelling terugkommoment: T23

Commerciële naam: Priodrive bvba

Ondernemingsnummer van de aanvrager: 0667992577

Zaakvoerders : Wim Steur

Gegevens erkend oefenterrein

Erkenningsnummer oefenterrein: OEFT31

Adres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT