Burgerlijke eretekens aan de personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 wordt toegekend aan : Voor 25 jaar dienst De Burgerlijke Medai

Burgerlijke eretekens aan de personeelsleden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Bij koninklijk besluit van 30 maart 2011 wordt toegekend aan :

Voor 25 jaar dienst

De Burgerlijke Medaille 2e klasse :

Mevr. BUENO RODRIGUEZ Mercedes.

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT