Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader Bij koninklijk besluit nr. 8328 van 24 maart 2011 houdt luitenant van het vliegwezen M. Leclercq op tot het reservekader te behoren, door h

Krijgsmacht. - Ontslag van een militair van het reservekader

Bij koninklijk besluit nr. 8328 van 24 maart 2011 houdt luitenant van het vliegwezen M. Leclercq op tot het reservekader te behoren, door het vroegtijdig met definitief verlof zenden, vanaf 1 maart...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT