4 APRIL 2011. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de aanvragen tot erkenning van individuele zuiveringssystemen

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, inzonderheid op de artikelen D.222, R.292 tot R.297 en R.410;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 april 2006 tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 2007 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2006 tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen;

Gelet op het ministerieel besluit van 29 mei 2008 tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 april 2006 tot hernieuwing van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen;

Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 2010 tot hernieuwing van het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen belast met het onderzoek van de erkenningsaanvragen voor individuele zuiveringssystemen;

Overwegende dat het mandaat van de leden van het Comité van deskundigen dat belast is met het onderzoek van de aanvragen tot erkenning van individuele...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT