Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011 wordt de heer Walter Van Ormelingen, geboren op 25 mei 1958, met ingang van 1 maart 2011, benoemd in de betrekking van adviseur A3

 
GRATIS UITTREKSEL

Personeel. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 14 februari 2011 wordt de heer Walter Van Ormelingen, geboren op 25 mei 1958, met ingang van 1 maart 2011, benoemd in de betrekking van adviseur A3 bij de Centrale Diensten van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, in het Frans taalkader.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling administratie...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT