27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Tariferingsbureau 'Bouw'

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector, artikel 10, § 3;

Gelet op de lijsten voorgedragen door de beroepsverenigingen van verzekeringsondernemingen, de representatieve verenigingen van architecten, de representatieve verenigingen van ondernemers en de representatieve verenigingen van consumentenbelangen;

Overwegende de wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector, artikel 10, § 1;

Overwegende het koninklijk besluit van 4 februari 2020 betreffende het Tariferingsbureau "Bouw" en de Compensatiekas, in zijn artikel 2, dat het genoemde Tariferingsbureau oprichtte;

Overwegende de spoed om de leden van het Tariferingsbureau te benoemen, teneinde het Bureau in staat te stellen zijn wettelijke opdracht uit te voeren zoals bedoeld in de artikelen 10 van de wetten van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector en van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid in de bouwsector;

Op de voordracht van de Minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's en de Minister van Economie en Consumenten,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Worden benoemd tot vaste leden van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen:

dhr. Christophe ROELANDT;

dhr. Patrick RIGAUX;

dhr. Nicky VAN GEERT;

dhr. Dirk WIJNANTS;

dhr. Armine GHADERI.

Art. 2. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de verzekeringsondernemingen:

dhr. Johan GALLE;

dhr. Joeri VAN DEN BROEKE;

mevr. Catherine RAMAEKERS;

dhr. Paul VAN BUGGENHOUT;

dhr. Steven DAELMAN.

Art. 3. Worden benoemd tot vaste leden van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de architecten:

mevr. Kati LAMENS;

dhr. Norman LAMISSE.

Art. 4. Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van het Tariferingsbureau "Bouw" in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van de architecten:

mevr. Martine LABEYE;

dhr. Walther DECLEYN.

Art. 5...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT