27 SEPTEMBER 2020. - Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie (NBN)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Wetboek van economisch recht, artikel VIII.16, 5° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de uitvoeringsmodaliteiten van de normalisatieprogramma's evenals de bekrachtiging of registratie van normen;

Op de voordracht van de Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De hierna vermelde Belgische norm wordt bekrachtigd:

NBN B 23-101:2020

Steenstrippen voor wandbekleding - Vorst-dooibestandheid - Beproevingsmethode.

Art. 2. De in het artikel 1 vermelde norm kan gratis ter plaatse geraadpleegd worden bij het Bureau voor Normalisatie, Jozef II-straat 40/6 te 1000 Brussel. Ze kan eveneens gekocht worden bij het Bureau voor Normalisatie (shop.nbn.be; tel: +32 2 738 01 11).

Art. 3. De volgende bekrachtigingen worden opgeheven:

 1. NBN 232-01:1968

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969;

 2. NBN 232-02:1968

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969;

 3. ° NBN 232-03:1968

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969;

 4. NBN 232-04:1968

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969;

 5. NBN 232-05:1968

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969;

 6. NBN 232-06:1968

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969;

 7. NBN 232-07:1968

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969;

 8. NBN 232-08:1968

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 14 maart 1969;

 9. NBN 232-09:1970

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 juni 1971;

 10. NBN 232-10:1970

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 juni 1971;

 11. NBN 232-11:1970

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit van 22 juni 1971;

 12. NBN 232-12:1970

  2e uitgave, bekrachtigd bij koninklijk besluit...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT