27 AUGUSTUS 2022. - Ministerieel besluit tot erkenning van het productdossier 'Porc plein air' als gewestelijk systeem van gedifferentieerde kwaliteit

De Minister van Landbouw,

Gelet op het Waalse Landbouwwetboek, artikel D.179, § 2;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot invoering van het gewestelijk stelsel inzake gedifferentieerde kwaliteit voor landbouwproducten en levensmiddelen, artikel 8, § 5, en artikel 10, § 5;

Gelet op het advies van 4 april 2022 van de groep van deskundigen die tijdelijk en specifiek wordt opgericht overeenkomstig het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot invoering van het gewestelijk systeem inzake gedifferentieerde kwaliteit voor landbouwproducten en voedingsmiddelen, artikel 8, § 3, en 4, gewijzigd op 14 juli 2016 en 28 april 2022,

Besluit :

Artikel 1. Het productdossier "Porc plein air", dat als bijlage bij dit besluit gaat, wordt erkend als productdossier dat een productie van gedifferentieerde kwaliteit beoogt.

Het productdossier kan worden ingekeken op de portaalsite van de Waalse landbouw op het volgende adres: http://environnement.wallonie.be/legis/agriculture/qualitepromotion.htm, onder de rubriek "Systèmes de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT