27 AUGUSTUS 2021. - Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Engelse taal belast met het afnemen van taalexamens

De Regering van de Franse Gemeenschap,

Gelet op het decreet van 3 februari 2006 betreffende de organisatie van taalexamens, artikelen 33, § 2, tot 37;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 september 2020 houdende delegatie van bevoegdheden en handtekeningen aan de algemene ambtenaren en sommige andere personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap, artikel 79, § 1, 36° ;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 september 2019 betreffende de samenstelling van de Commissie voor de Engelse taal belast met het afnemen van taalexamens,

Besluit :

Artikel 1. Tot voorzitster en plaatsvervangend voorzitster van de Commissie voor de Engelse taal, belast met de afgifte van getuigschriften van grondige kennis van een tweede taal, worden voor een periode van vier jaar respectief benoemd:

 1. Mevrouw Brigitte TWYFFELS Directeur bij de Directie van het Hoger Onderwijs binnen de Algemene directie Hoger Onderwijs, Levenslang Leren en Wetenschappelijk Onderzoek;

 2. Mevrouw Nadia LAHLOU Eerstaanwezend attaché bij de Directie Studieregelgeving en Algemene Zaken van de Algemene directie Hoger Onderwijs, Levenslang Leren en Wetenschappelijk Onderzoek.

  Art. 2. De volgende persoon wordt voor een periode van twee jaar benoemd tot secretaris van de Commissie voor de Engelse taal:

  mevrouw Catherine KLEPPER, Leraar aan het Provinciaal Instituut voor Secundair Onderwijs te Waver, opdrachthoudster.

  Art. 3. Tot plaatsvervangend secretaris van de Commissie voor de Engelse taal wordt de volgende persoon voor een periode van vier jaar benoemd:

  de heer Pierre DANGRE, Eerstaanwezend attaché bij de Algemene directie Hoger onderwijs, Levenslang leren en Wetenschappelijk onderzoek.

  Art. 4. Als vertegenwoordigers van het officiële onderwijs worden voor een periode van vier jaar tot lid van de Commissie voor de Engelse taal benoemd:

 3. De heer P. HACKX, Leraar aan het Provinciaal Instituut te Doornik;

 4. Mevrouw Ch. HOUBRECHTS, Lerares aan het Athénée in Hannuit;

 5. De heer N. LICATA, Leraar aan het Athénée royal Air Pur in Seraing;

 6. Mevrouw Cl. NOEL, Lerares aan het Koninklijk Atheneum te Herstal;

 7. Mr B. ROSSI, Leraar aan het Provinciaal Paramedisch Secundair Instituut in Mons;

 8. Mevrouw A.M. VAN EYNDE, hoogleraar aan het Koninklijk Atheneum te Sint-Pieters-Woluwe.

  Art. 5. Als vertegenwoordigers van het vrije...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT