26 OKTOBER 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 januari 2021 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs (CAPAES) in hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie

De Minister van Hoger Onderwijs en Onderwijs voor sociale promotie,

Gelet op het decreet van 17 juli 2002 tot vaststelling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs (CAPAES) in hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan, en inzonderheid op artikel 8;

Gelet op het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2017 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs (CAPAES) in hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie, genomen met toepassing van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot vaststelling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs (CAPAES) in hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan, artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 25 januari 2021 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT